SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI

FINLIFE

www.finlife.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

Polskie Radio Katowice

 www.radio.katowice.pl

 

 

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA

METODY 2005

 

Ustroń

17-18 listopad 2005

 

CEL KONFERENCJI

 

          Człowiek uzbrojony w doświadczenie, inteligencję i intuicję często formułuje prawidłowe, jakościowe przewidywania bez uciekania się do pomocy metod ilościowych. Można postawić pytanie, czy także do rozważań jakościowych potrzebne są metody matematyczne, czy – w ogóle – teoria. Odpowiedź jest twierdząca, sformułowanie tych samych stwierdzeń językiem współczesnej matematyki pozwala osiągnąć precyzję wypowiedzi, a niekiedy sugeruje nowe aspekty rozważanego problemu, wymykające się uwadze przy rozważaniach czysto jakościowych.

          Sytuacja z jaką mamy do czynienia we współczesnych naukach ekonomicznych uległa w ciągu ostatnich lat istotnym zmianom. Modele matematyczne znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie w finansach i ubezpieczeniach. Metodom matematycznym towarzyszą nieodłącznie metody ekonometryczne, bez których weryfikacja sformalizowanych hipotez byłaby niemożliwa. Natomiast stopień złożoności problemów nowoczesnych finansów i ubezpieczeń, skutkuje rozwojem narzędzi informatycznych.

 

         Specjalista dwudziestego pierwszego wieku swobodnie porusza się w meandrach ekonomii, wykorzystując

metody matematyczne, ekonometryczne oraz informatyczne.

        

          Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu tematyką konferencji „Metody 2004” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji „Metody 2005”.

 

          Celem konferencji „Metody 2005” jest:

 • umożliwienie  wymiany myśli i doświadczeń z zakresu metod ilościowych na gruncie nieustannie ewoluujących i szeroko rozumianych teorii rynków finansowych,

 • wskazanie współczesnych kierunków rozwoju metod ilościowych stosowanych w obszarze finansów i ubezpieczeń w Polsce i na świecie,

 • prezentację teorii oraz praktyki metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem poprzez pryzmat konsolidujących się finansów i ubezpieczeń.

 

         W ramach  konferencji prezentowane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu teorii oraz praktyki współczesnej inżynierii finansowej oraz ubezpieczeniowej.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

          W ramach  konferencji prezentowane będą innowacje z zakresu teorii oraz praktyki współczesnej inżynierii finansowej i ubezpieczeniowej.

W szczególności poruszona zostanie następująca tematyka:

 • rynki finansowe i ubezpieczeniowe,

 • wycena instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych,

 • optymalizacja strategii inwestycyjnych,

 • zarządzanie ryzykiem,

 • modelowanie rynków finansowych,

 • modelowanie procesów ryzyka,

 • teoria gier,

 • ekonometria rynków finansowych i ubezpieczeniowych,

 • sieci neuronowe,

 • algorytmy genetyczne,

 • ekonomia matematyczna,

 • inteligentne systemy wspomagania decyzji,

 •  systemy ekspertowe w zarządzaniu finansami.

 

          Językiem konferencji jest język polski i angielski. ORGANIZATOR przewidują tłumaczenie symultaniczne.

Nadesłane referaty po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach (praca zbiorowa).

 


ORGANIZATOR KONFERENCJI

 

Katedra Matematyki Stosowanej

Wydział Finansów I Ubezpieczeń

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2014 15:52