KONFERENCJA NAUKOWA

METODY 2008

 

Ustroń

19-20 listopad 2008

 

CEL KONFERENCJI

 

          Człowiek uzbrojony w doświadczenie, inteligencję i intuicję często formułuje prawidłowe, jakościowe przewidywania bez uciekania się do pomocy metod ilościowych. Można postawić pytanie, czy także do rozważań jakościowych potrzebne są metody matematyczne, czy – w ogóle – teoria. Odpowiedź jest twierdząca, sformułowanie tych samych stwierdzeń językiem współczesnej matematyki pozwala osiągnąć precyzję wypowiedzi oraz często sugeruje nowe aspekty rozważanego problemu, wymykające się uwadze przy rozważaniach czysto jakościowych.         

Sytuacja z jaką mamy do czynienia we współczesnych naukach ekonomicznych uległa
w ciągu ostatnich lat istotnym zmianom. Modele matematyczne znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie w finansach i ubezpieczeniach. Metodom matematycznym towarzyszą nieodłącznie metody ekonometryczne, bez których weryfikacja sformalizowanych modeli byłaby niemożliwa. Natomiast narzędzia informatyczne wspomagają badacza w rozwiązywaniu złożonych problemów  współczesnych finansów i ubezpieczeń.

 

         Specjalista dwudziestego pierwszego wieku swobodnie porusza się w meandrach ekonomii, wykorzystując

metody matematyczne, ekonometryczne oraz informatyczne.

        

          Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu tematyką poprzednich konferencji mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji „Metody 2008”.

 

          Celem konferencji „Metody 2008” jest:

 • umożliwienie  wymiany myśli i doświadczeń z zakresu metod ilościowych na gruncie nieustannie ewoluujących i szeroko rozumianych teorii rynków finansowych,

 • wskazanie współczesnych kierunków rozwoju metod ilościowych stosowanych w obszarze finansów i ubezpieczeń w Polsce i na świecie,

 • prezentację teorii oraz praktyki metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem poprzez pryzmat konsolidujących się finansów i ubezpieczeń.

 

    

 

TEMATYKA KONFERENCJI

          W ramach  konferencji prezentowane będą innowacje z zakresu teorii oraz praktyki współczesnej inżynierii finansowej i ubezpieczeniowej.

W szczególności poruszona zostanie następująca tematyka:

 • rynki finansowe i ubezpieczeniowe,

 • wycena instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych,

 • optymalizacja strategii inwestycyjnych,

 • zarządzanie ryzykiem,

 • analiza ryzyka kredytowego,

 • modelowanie rynków finansowych,

 • modelowanie procesów ryzyka,

 • teoria gier,

 • ekonometria rynków finansowych i ubezpieczeniowych,

 • sieci neuronowe,

 • algorytmy genetyczne,

 • ekonomia matematyczna,

 • inteligentne systemy wspomagania decyzji,

 •  systemy ekspertowe w zarządzaniu finansami.

 

        

Nadesłane referaty po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane jako rozdziały monografii w wydawnictwie AE Katowice (praca zbiorowa).

 


ORGANIZATOR KONFERENCJI

 

Katedra Matematyki Stosowanej

Wydział Finansów I Ubezpieczeń

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2014 15:52