wersja polska

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

KATEDRA MATEMATYKI STOSOWANEJ


english version

 

STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA KONFERENCJI

INFORMACJE O KONFERENCJI

PLIKI DO POBRANIA

INFORMACJE EDYTORSKIE (PDF)

KONTAKT 


REJESTRACJA Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić na:

  

Konferencję „ Innowacje w finansach i ubezpieczeniach.

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe

im. dr hab. Prof. AE Piotra Chrzana”

(IX Konferencja „Metody”),

 organizowaną przez Katedrę Matematyki Stosowanej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja odbędzie się w dniach:

 13 - 15 listopada 2012 w Wiśle

w hotelu STOK

 Konferencja koncentruje się na istotnych zagadnieniach inżynierii finansowej, inwestycji finansowych i metodach aktuarialnych.

     Inżynierię finansową można scharakteryzować, jako umiejętność projektowania, konstruowania, wyceniania i wdrażania innowacji finansowych, silnie wspomaganą przez zaawansowane metody matematyczne, statystyczne, ekonometryczne i symulacyjne.

 

    W miarę rozwoju rynków finansowych osiągnięcie sukcesu w inwestowaniu wymaga większej wiedzy. Nieodłączną składową inwestycji jest ryzyko, którego poziom zwykle zależy od oczekiwanej stopy zwrotu. Obecnie trudno sobie wyobrazić teorię i praktykę inwestycji, a szczególnie inwestycji portfelowych, bez zastosowania odpowiednio dobranych metod optymalizacji oraz wielowymiarowej analizy statystycznej.

 

     Aktuariat jest nauką stosowaną, której narzędziem badań są metody analizy danych pochodzących z obserwacji lub będących wynikiem eksperymentów. Metody badań proponowane przez aktuariat bazują na osiągnięciach takich nauk jak: matematyka, statystyka, ekonomia, finanse oraz na doświadczeniu praktyków.

     Konferencja skierowana jest zarówno do pracowników nauki jak i pracowników instytucji finansowych, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami inżynierii finansowej, inwestycji, zarządzania ryzykiem i aktuariatu. Globalny kryzys finansowy 2007-2009 pokazał jak bardzo niedoskonałe są narzędzia z zakresu metod ilościowych, którymi dysponujemy w finansach. Mamy nadzieję, że konferencja będzie stanowiła doskonałe forum wymiany doświadczeń, poglądów i informacji nie tylko z punktu widzenia teorii finansów, ale również i praktyki, co pozwoli na udoskonalenie obecnych narzędzi analitycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, a być może i na zaproponowanie nowych.

 

            W ramach konferencji prezentowane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu następujących tematów:

 

 • Rynki finansowe i ubezpieczeniowe

 • Wycena instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych

 • Nowoczesna teoria i praktyka portfelowa

 • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, kredytowym, walutowym, operacyjnym, ubezpieczeniowym i innymi rodzajami ryzyka

 • Modelowanie rynków finansowych i ryzyka

 • Teoria gier i jej zastosowania w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach

 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

 • Ekonometria finansowa i ubezpieczeniowa

 • Statystyka finansowa i ubezpieczeniowa

 • Zastosowania sztucznej inteligencji w finansach i ubezpieczeniach: sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, zbiory rozmyte i przybliżone i inne narzędzia sztucznej inteligencji

 • Ekonomia matematyczna

 • Metody matematyczne w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach

 • Metody numeryczne w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach

 • Metody symulacyjne i ich zastosowania w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach

        Przewidujemy zorganizowanie sesji w dniach 14 i 15 listopad 2012 (w formie referatów i posterów). Nadesłane referaty, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przewidujemy publikację w języku polskim i angielskim.

UWAGA – możliwość druku w czasopiśmie „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” w 2013 (4 pkt)

           Wszelkie zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres email metody2012@ue.katowice.pl

            Opłata konferencyjna wynosi 1200 zł i obejmuje: koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia, udział w uroczystej kolacji, materiały konferencyjne oraz koszty recenzji i publikacji.

             Licząc na Państwa udział w naszej konferencji, prosimy równocześnie o upowszechnienie informacji o konferencji METODY 2012 wśród pracowników uczelni oraz instytucji finansowych.

 

 


ORGANIZATOR KONFERENCJI

 

Katedra Matematyki Stosowanej

Wydział Finansów I Ubezpieczeń

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2015 10:41