wersja polska

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

KATEDRA MATEMATYKI STOSOWANEJ


english version

 

STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA KONFERENCJI

INFORMACJE O KONFERENCJI

PLIKI DO POBRANIA

KONTAKT 


REJESTRACJA Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na:

  

Konferencję

Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka.

Metody 2016 - (XIII Konferencja „METODY” im. prof. Piotra Chrzana)

organizowaną przez Katedrę Matematyki Stosowanej i Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja odbędzie się w dniach:

 8 - 10 listopada 2016

w Wiśle w hotelu STOK

 

          Przedmiotem Konferencji są szeroko pojęte innowacje finansowe w wymiarze produktowym, organizacyjnym, procesowym i marketingowym ujęte zarówno od strony teoretycznej, praktycznej, jak i narzędziowej. Szeroka płaszczyzna problematyki. Konferencji pozwala sformułować jej cele:
  • prezentacja aktualnych trendów w wymiarze produktowym, organizacyjnym, procesowym i marketingowym innowacji we współczesnych systemach finansowych,

  • wskazanie wpływu innowacji finansowych na zmiany zachowań kapitałobiorców i kapitałodawców, regulatorów i instytucji nadzorczych oraz pośredników finansowych,

  • wymiana myśli i doświadczeń z zakresu metod ilościowych na gruncie ewoluujących i szeroko rozumianych teorii rynków finansowych,

  • wskazanie współczesnych kierunków rozwoju metod ilościowych stosowanych w obszarze finansów, bankowości i ubezpieczeń w Polsce i na świecie,

  • prezentację teorii oraz praktyki metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem poprzez pryzmat konsolidujących się sektorów finansowych.

 

          W ramach konferencji prezentowane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu następujących tematów:

 

1. Rynki finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe

2. Teoria i uwarunkowania ekonomiczne innowacji finansowych

3. Innowacje finansowe na rynku finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym

4. Innowacje finansowe w przedsiębiorstwach

5. Innowacje finansowe w sektorze publicznym

6. Innowacje finansowe a ryzyko

7. Innowacje finansowe a regulacje nadzorcze

8. Wycena instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych

9. Nowoczesna teoria i praktyka portfelowa

10. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, kredytowym, walutowym, operacyjnym, ubezpieczeniowym i innymi rodzajami ryzyka

11. Modelowanie rynków finansowych i ryzyka

12. Teoria gier i jej zastosowania w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach

13. Matematyka finansowa, bankowa i ubezpieczeniowa

14. Ekonometria finansowa, bankowa i ubezpieczeniowa

15. Statystyka finansowa, bankowa i ubezpieczeniowa

16. Zastosowania sztucznej inteligencji w finansach i ubezpieczeniach:

sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, zbiory rozmyte i przybliżone i inne narzędzia sztucznej inteligencji

17. Ekonomia matematyczna

18. Metody matematyczne w ekonomii, finansach, bankowości i ubezpieczeniach

19. Metody numeryczne w ekonomii, finansach, bankowości i ubezpieczeniach

20. Metody symulacyjne i ich zastosowania w ekonomii, finansach, bankowości i ubezpieczeniach

        

          Sesje plenarne i posterowe odbędą się w dniach 8 - 10 listopada 2016. Nadesłane referaty, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. Przewidujemy publikację w języku polskim i angielskim.

           Wszelkie zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres email metody2016@uekat.pl

            Opłata konferencyjna wynosi 1200 zł i obejmuje: koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia, udział w uroczystej kolacji, materiały konferencyjne oraz koszty recenzji i publikacji.

             Licząc na Państwa udział w naszej konferencji, prosimy równocześnie o upowszechnienie informacji o konferencji METODY 2016 wśród pracowników uczelni oraz instytucji finansowych.

 

 ORGANIZATOR KONFERENCJI

 

Katedra Matematyki Stosowanej

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Wydział Finansów I Ubezpieczeń

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Data ostatniej aktualizacji: 02-07-2016 13:54