wersja polska

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

KATEDRA MATEMATYKI STOSOWANEJ


english version

 

STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA KONFERENCJI

INFORMACJE O KONFERENCJI

PLIKI DO POBRANIA

KONTAKT 


REJESTRACJA Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na:

  

Konferencję

Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka.

Metody matematyczne ekonometryczne i komputerowe  (Konferencja „METODY” im. prof. Piotra Chrzana)

organizowaną przez Katedrę Matematyki Stosowanej i Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja odbędzie się w dniach:

 14 - 16 listopada 2018

w Wiśle w hotelu STOK

 

          Przedmiotem konferencji są szeroko pojęte innowacje finansowe w wymiarze produktowym, organizacyjnym, procesowym i marketingowym ujęte zarówno od strony teoretycznej, praktycznej, jak i narzędziowej. Szeroka płaszczyzna problematyki konferencji pozwala sformułować jej cele:

 

  • umożliwienie  wymiany myśli i doświadczeń z zakresu metod ilościowych na gruncie nieustannie ewoluujących i szeroko rozumianych teorii rynków finansowych

  • wskazanie współczesnych kierunków rozwoju metod ilościowych stosowanych w obszarze finansów i ubezpieczeń w Polsce i na świecie

  • prezentacja teorii oraz praktyki metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem poprzez pryzmat konsolidujących się sektorów finansowych

  • prezentacja aktualnych trendów w wymiarze produktowym, organizacyjnym, procesowym i marketingowym innowacji we współczesnych systemach finansowych

  • wskazanie wpływu innowacji finansowych na zmiany zachowań kapitałobiorców i kapitałodawców, regulatorów i instytucji nadzorczych oraz pośredników finansowych

 

          W ramach konferencji prezentowane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu następujących tematów:

 

1. Rynki finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe

2. Wycena instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych

3. Nowoczesna teoria i praktyka portfelowa

4. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, kredytowym, walutowym, operacyjnym, ubezpieczeniowym i innymi rodzajami ryzyka

5. Modelowanie rynków finansowych i ryzyka

6. Teoria gier i jej zastosowania w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach

7. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

8. Ekonometria finansowa i ubezpieczeniowa

9. Statystyka finansowa i ubezpieczeniowa

10. Zastosowania sztucznej inteligencji w finansach i ubezpieczeniach:

sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, zbiory rozmyte i przybliżone i inne narzędzia sztucznej inteligencji

11. Ekonomia matematyczna

12. Bankowość

13. Metody matematyczne w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach

14. Metody numeryczne w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach

15. Metody symulacyjne i ich zastosowania w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach

16. Teoria i uwarunkowania ekonomiczne innowacji finansowych

17. Innowacje finansowe na rynku finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym

18. Innowacje finansowe w przedsiębiorstwach

19. Innowacje finansowe w sektorze publicznym

20. Innowacje finansowe a ryzyko

21. Innowacje finansowe a regulacje nadzorcze

       

          Sesje plenarne i posterowe odbędą się w dniach 14 - 16 listopada 2018. Nadesłane referaty, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. Przewidujemy publikację w języku polskim i angielskim.

           Wszelkie zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres email metody2018@uekat.pl

            Opłata konferencyjna wynosi 1200 zł i obejmuje: koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia, udział w uroczystej kolacji, materiały konferencyjne oraz koszty recenzji i publikacji.

             Licząc na Państwa udział w naszej konferencji, prosimy równocześnie o upowszechnienie informacji o konferencji METODY 2018 wśród pracowników uczelni oraz instytucji finansowych.

 

 ORGANIZATOR KONFERENCJI (2018)

 

Katedra Matematyki Stosowanej

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Wydział Finansów I Ubezpieczeń

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Data ostatniej aktualizacji: 14-09-2018 12:24